Εσύ το ξεκίνησες όλο αυτό και εσύ θα το τελείωσεις,κάποτε.